maandag 17 februari 2020

MR 2019/2020

De MR zal in het schooljaar 2019/2020 worden vertegenwoordigd door:

 • Joris ten Berg (ouderlid, secretaris)
 • Renske Botman (ouderlid)
 • Marcella Ingelse (ouderlid, afgevaardigde OPR SWV Passend Onderwijs)
 • Juf Danitsia Redlich (teamlid)
 • Meester Eric van der Veeken (teamlid, voorzitter MR)
 • Juf Diana Wester-van Halen (teamlid)De MR zal een 5-tal keer per jaar bij elkaar komen en heeft advies- en instemmingsrecht binnen de schoolorganisatie.

De rol van de MR binnen de Stichting Comenius is een adviserende en/of instemmende rol. Wij gaan niet over het 'reilen en zeilen' van de school en zijn geen ideeën en/of klachtenbureau. Indien u vragen heeft over de dagelijkse gang van zaken, dan kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind. Als ouder van de school kunt u ons bereiken via SchOuderCom.

maandag 24 september 2018

MR 2018/2019

De MR zal in het schooljaar 2018/2019 worden vertegenwoordigd door:
 • Joris ten Berg (ouderlid)
 • Marieke Boon (ouderlid, afgevaardigde OPR SWV Passend Onderwijs)
 • Marlies Winter (ouderlid, secretaris)
 • Juf Mariëlle Spelt-Koster (teamlid)
 • Juf Heleen Baard-Koppelaar (teamlid, notulist)
 • Meester Eric van der Veeken (teamlid, voorzitter MR)
De MR zal een 5-tal keer per jaar bij elkaar komen en heeft advies- en instemmingsrecht binnen de schoolorganisatie.

De rol van de MR binnen de Stichting Comenius is een adviserende en/of instemmende rol. Wij gaan niet over het 'reilen en zeilen' van de school en zijn geen ideeën en/of klachtenbureau. Indien u vragen heeft over de dagelijkse gang van zaken, dan kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind. Als ouder van de school kunt u ons bereiken via SchOuderCom.

maandag 30 april 2018

MR Jaarverslag 2017

Hier kunt u het Jaarverslag over het kalenderjaar 2017 van de MR teruglezen.

maandag 18 september 2017

MR 2017/2018

De MR zal in het schooljaar 2017/2018 worden vertegenwoordigd door:
 • Penny Raadgers (ouder, secretaris)
 • Marlies Winter (ouder)
 • Marieke Boon (ouder, afgevaardigde OPR SWV Passend Onderwijs)
 • Juf Mariëlle Spelt-Koster (teamlid)
 • Juf Heleen Baard-Koppelaar (teamlid, notulist)
 • Meester Eric van der Veeken (teamlid, voorzitter MR)
De MR zal een 5-tal keer per jaar bij elkaar komen en heeft advies- en instemmingsrecht binnen de schoolorganisatie.

De rol van de MR binnen de Stichting Comenius is een adviserende en/of instemmende rol. Wij gaan niet over het 'reilen en zeilen' van de school en zijn geen ideeën en/of klachtenbureau. Indien u vragen heeft over de dagelijkse gang van zaken, dan kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind. U kunt ons bereiken via het mailadres: mr@abscomenius.nl

vrijdag 7 april 2017

MR Jaarverslag 2016

Hier kunt u het Jaarverslag over het kalenderjaar 2016 van de MR teruglezen.
Het verslag is tevens terug te vinden op pagina 11 van het Bestuursverslag 2016.

woensdag 28 september 2016

MR 2016/2017

De MR zal in het schooljaar 2016/2017 worden vertegenwoordigd door:
 • Penny Raadgers (ouder, secretaris)
 • Marlies Winter (ouder)
 • Marieke Boon (ouder, afgevaardigde OPR SWV Passend Onderwijs)
 • Juf Marielle Spelt-Koster (teamlid)
 • Juf Heleen Baard-Koppelaar (teamlid, notulist)
 • Meester Eric van der Veeken (teamlid, voorzitter MR)
De MR zal een 5-tal keer per jaar bij elkaar komen en heeft advies- en instemmingsrecht binnen de schoolorganisatie.

De rol van de MR binnen de Stichting Comenius is een adviserende en/of instemmende rol. Wij gaan niet over het 'reilen en zeilen' van de school en zijn geen ideeën en/of klachtenbureau. Indien u vragen heeft over de dagelijkse gang van zaken, dan kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind. U kunt ons bereiken via het mailadres: mr@abscomenius.nl

maandag 1 februari 2016

MR Jaarverslag 2015

Hier kunt u het Jaarverslag over het kalenderjaar 2015 van de MR teruglezen.