dinsdag 19 februari 2013

MR Jaarverslag 2012

Hier kunt u het Jaarverslag over het kalenderjaar 2012 van de MR teruglezen.

zondag 17 februari 2013

Proefpagina MR blog

Welkom 

Welkom op de weblog van de Medezeggenschapsraad van de Algemene basisschool Comenius

Op deze weblog publiceert de school wetenswaardigheden over en door de MR. Daartoe behoren onder andere agenda's en openbare verslagen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad.

Ook houden we u op de hoogte van interessante ontwikkelingen die tussentijds plaatsvinden.

Op dit moment zijn we bezig om het weblog in te richten en gereed te maken voor de definitieve start.