maandag 7 september 2015

MR Schooljaar 2015/2016

De MR zal in het schooljaar 2015/2016 worden vertegenwoordigd door:
  • Penny Raadgers (ouder, secretaris)
  • Marlies Winter (ouder)
  • Marieke Boon (ouder, afgevaardigde OPR SWV Passend Onderwijs)
  • Juf Marielle Spelt-Koster (teamlid)
  • Juf Heleen Baard-Koppelaar (teamlid)
  • Meester Eric van der Veeken (teamlid, voorzitter MR)
De MR zal een 5 keer per jaar bij elkaar komen en heeft advies- en instemmingsrecht binnen de schoolorganisatie.

U kunt op ons Blog de notulen van de vergaderingen vinden en het jaarverslag. Ook zijn we te bereiken via de mail. U kunt ons bereiken via het mailadres: mr@abscomenius.nl

vrijdag 27 maart 2015

MR Jaarverslag 2014

Hier kunt u het Jaarverslag over het kalenderjaar 2014 van de MR teruglezen.