woensdag 20 augustus 2014

MR Schooljaar 2014/2015

De MR zal in het schooljaar 2014/2015 worden vertegenwoordigd door:

  • Petra Moltmaker (ouder)
  • Penny Raadgers (ouder)
  • Juf Heleen (augustus) en Juf Marielle Spelt (teamlid)
  • Meester Eric van der Veeken (teamlid, voorzitter MR)
De MR zal een 5 keer per jaar bij elkaar komen en heeft advies- en instemmingsrecht binnen de schoolorganisatie.

U kunt op ons Blog de notulen van de vergaderingen vinden en het jaarverslag. Ook zijn we te bereiken via de mail. U kunt ons bereiken via het mailadres: mr@abscomenius.nl