maandag 24 september 2018

MR 2018/2019

De MR zal in het schooljaar 2018/2019 worden vertegenwoordigd door:
  • Joris ten Berg (ouderlid)
  • Marieke Boon (ouderlid, afgevaardigde OPR SWV Passend Onderwijs)
  • Marlies Winter (ouderlid, secretaris)
  • Juf Mariëlle Spelt-Koster (teamlid)
  • Juf Heleen Baard-Koppelaar (teamlid, notulist)
  • Meester Eric van der Veeken (teamlid, voorzitter MR)
De MR zal een 5-tal keer per jaar bij elkaar komen en heeft advies- en instemmingsrecht binnen de schoolorganisatie.

De rol van de MR binnen de Stichting Comenius is een adviserende en/of instemmende rol. Wij gaan niet over het 'reilen en zeilen' van de school en zijn geen ideeën en/of klachtenbureau. Indien u vragen heeft over de dagelijkse gang van zaken, dan kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind. Als ouder van de school kunt u ons bereiken via SchOuderCom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten